Med et FlexNest® 8i1 fuglehus kan Du selv vælge Dine fugle

Hulrugende fugle

Fuglehusets flyvehul på 45 mm kan reduceres til 4 forskellige fuglestørrelser ved hjælp af hulpladen til venstre.
I eksemplet med Turtel Duerne er en bryllupsgave. Har Du specielle ønsker til en gave skriv til mig på formularen neden for.
Fuglenes navne er printet på hulpladen som gør det nemt at vende pladen rigtigt.
Hulpladen er fremstillet i slagfast plast som sikre at store fugle ikke kan bryde ind og tage æg eller unger.
Taget ligger normalt løst. Løftes det ca. 10 mm kan navnet på den valgte fugl aflæses.
Læs mere om de enkelte fugle ved at klikke på billederne til højre.

Ikke hulrugende fugle

Åbningen fremkommer ved at hulpladen parkeres ved bagvæggen, og den øverste frontplade med flyvehullet  fjernes. De to ledige skruer bruges til at fastgøre taget.

Det 100mm x 60mm hul passer til Rødhals, Rødstjert og Fluesnapper.
Læs mere om de enkelte fugle ved at klikke på billederne til højre.

Har du specielle ønsker i forbindelse med en gave?
Skriv til mig via formularen.
Eller ring på
(+45) 20 22 74 50.