FLEXNEST® KRAV TIL FUGLEKASSEN
Fuglekasser med indvendige mål der er større end eller lig med 10 cm x 10 cm og en afstand fra bund til underkant flyvehul der er større eller lig med 14 cm kan bruges, evt. med mindre tilpasning.
Kan fuglekassen åbnes foran eller i siden, kan den umiddelbart anvendes!
Hvis fuglekasse kun kan åbnes i toppen, skal bunden fjernes.
Indsatsen monteres herefter under op, og sikres med en vrider.
Indsatsen er designet med en trækflig  som letter demontering af en under op monteret indsats.

KLARGØRING AF EN FLEXNEST®INDSATS
Indsatsen skal foldes til en æske som vist nedenfor.
Når Indsatsen er klargjort ligner den en fugl med lange vinger.
Bræk begge “vingespidserne” af og placerer dem  i bunden af Indsatsen som vist på billedet til højre.
Nu vil der sikkert være nogen der vil spørge om en musvit virkelig kan overvintre på et tynd lag karton?
Svaret er ja det kan den. Mine første indsatse havde ingen indlæg, men på trods af det overvintrede en musvit direkte på en 0,8mm kartonbund.
Når “vingespidserne” lægges i bunden som omtalt ovenfor, tredobles underlagets tykkelse.

FORDELENE VED EN FLEXNEST®INDSATS

  • En FlexNest®Indsats muliggør en hurtig og nem rengøring af fuglekassen uden brug af redskaber.
  • Ved anvendelse af en FlexNest®Indsats kan fuglekassen blive hængende på sin vante plads.
  • Fysisk kontakt med gammelt redemateriale, døde fugleunger og parasitter undgås.
  • Indsatsen har et praktisk lukkesystem og den bortskaffes som restaffald via dagrenovationen.
  • En FlexNest®Indsats er fremstillet af miljøvenligt karton som er med til at forlænge levetiden på fuglekassen.