8i1 betyder at huset kan omstilles til mindst 8 forskellige funktioner

Vinhus, Foderhus, Fuglehus (for ikke hulrugende fugle) samt fem forskellige hulstørrelser for hulrugende fugle.

Konstruktion

Foruden douglasgran består konstruktionen af to plastdele, et vindue med påtrykt FlexNest® 8i1, samt en hulplade, med fire forskellige huller, påtrykt fire forskellige fuglenavne på tre sprog. Begge plader er fremstillet af polycarbonat og løst placeret i noter. Hulpladen virker også som sikkerhedsplade. Huset er skruet sammen med 10 stk. rustfri skruer ved hjælp af en TX25 nøgle (placeret på højre side af huset). Sidst men ikke mindst 1 stk. udskiftelig FlexNest®Indsats, som gør rengøring til en leg.

Data for Vinhus

1. Den første funktion kunne være en unik indpakning for en flaske vin. Flasken kan max være 32 cm høj og ha’ en diameter på 10cm. Har flasken en diameter på 8cm eller derunder kan den stå i den unikke FlexNest® Indsats, og den evt. fjernede frontpladen kan skjules bag flasken. Er flaskediameteren for stor kan indsatsen bruges som tillægsgave. (Se eks. på billede 1)

Det er meget vigtigt at hulpladen monteres som bund da Indsatsen ikke kan bære vægten af vinflasken. Hulpladen skydes ind i de vandrette noter, og vinduespladen føres ned til hulpladen. Når vinen er drukket,(eller måske før?), kan huset fortsætte med at skabe glæde som foderhus eller fuglehus i haven.

2. Den anden funktion er foderhus, her anvendes konfigurationen (Se eks. tv på billede 1) hvor flasken er skiftet ud med mejsekugler. Foderet er svært tilgængeligt for rotter og mus. (hulpladen giver mulighed for at fuglene kan spise nedefra og vinduespladen sikre at mejsekuglerne ikke falder ud. (Se billede 2)

3. Tredje funktion ses i opsætningen i midten, denne anvendes til ikke hulrugende fugle. Hulpladen (se billede1) fjernes ved at åbne den nederste frontplade og parkerer hulpladen i de tilhørende noter ved bagvæggen (billede 2). Herved er det kun selve indsatsen der danner bund.

4. De sidste 5 muligheder har vi i opsætningen til højre (billede 2) da vi her har 5 forskellige hulstørrelser at vælge imellem. Her skal hulpladen (se billede 1 th) også demonteres men nu skal den parkeres bag flyvehullet (billede 2). Her virker den også som sikkerhedsplade for de fire mindste fugle. Drej pladen så det ønskede fuglenavn kan aflæses lige over den øverste frontplade.